RODO - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych (RODO)

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: INREM GDS Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach 73, 43-391 Mazańcowice, NIP 5482660593.
 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem telefonu: +48 33 488 07 36 lub adresem e-mail: dyrektor@gorskidomseniora.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy o wykonywanie Usług Księgowo-Biurowych.
 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), celem realizacji zadań. Możemy również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (art. 15,16,17).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacjom pozarządowym.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ na stronie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną INREM GDS Sp. z o.o. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.

Informacje o firmie

INREM GDS Sp. z o.o.
43-391 Mazańcowice 73

NIP: 5482660593
REGON: 242969541